Sota el cel de la Diada / Bajo el cielo de la Diada

Captura de pantalla 2014-09-09 a las 11.01.58

 

Acceptem-ho, la societat catalana és insegura. És capaç de superar-se i, a la vegada, espantar-se fins a un punt que és digne d’admirar.

Si s’ha de guanyar, s’ha de fer per golejada. I si es fa per golejada, ha de ser moralment impecable, amb un estil propi i virtuós. Ara bé, si no hi ha títols o recompensa, l’ànim decau i es planteja un pla B.

Després de dues manifestacions independentistes, on el virtuosisme, la tècnica i els resultats han estat elogiats per propis i forans, és en la tercera temporada quan tremolem i recuperem la inseguretat que ens caracteritza. S’omplirà? Servirà? Som com un equip modest, format per juvenils, que després de classificar-se en totes les fases està a punt de jugar la final a l’estadi de Wembley i veu tot el que li ve a sobre.

Com equip, hi ha la sensació generalitzada de què hem jugat bé. Hem maravillat el món, hem estat notícia en les grans capçaleres internacionals: The Guardian, Al Jazeera, Finantial Times, The New York Times, Le Monde, La Repubblica i en moltes altres cròniques periodístiques internacionals on les nostres fites han sorprès i admirat. Des de la força que vam mostrar sortint al carrer el 2012, fins a la impressionant via de 400 quilòmetres del 2013. Tanmateix, quins títols hi ha a les nostres vitrines?

Títols per valorar

Ens plantem en una nova Diada preguntant-nos, servirà d’alguna cosa? Repreguntem-nos, va servir d’alguna cosa l’anterior? A diferència de l’any passat, ens plantem un cop més sota el cel de l’11 de setembre amb la diferència que comptem amb quatre forces distingides ideològicament que han acordat un repte històric: el 9 de novembre.

Després de dos anys en els quals la política catalana s’ha desenvolupat sota dos grans temes, crisi econòmica –retallades socials- i dret a decidir, arriba el tricentenari per arrodonir una història que començà el 1714 i pot encarar la seva recta final el 2014, el mateix dia que varen caure els últims defensors de la sobirania catalana. Sóc una persona que sol imaginar-se situacions històriques, i no puc evitar pensar que el dia 11 restarem de peu sota el mateix cel dels qui varen defensar les lleis i llibertats dels catalans tants anys enrere, ens plantarem amb les cames cansades, tant temps com faci falta, per reclamar que volem votar.

Jo aniré a la V

Hi aniré, i m’apuntaré a un tram on l’ocupació sigui menor que en altres. Faré el mateix que alguns companys barcelonins varen fer l’any passat quan van agafar carretera per ocupar els forats, que al final no hi van haver, a les terres de l’Ebre. Aquest cop, seran els qui viuen fora de Barcelona, gent de mar o de muntanya, de grans o petits municipis, els qui hauran de fer el pas per garantir l’ocupació de tota la “v”. La “v” de voler votar.

————————————————————————–

Aceptémoslo, la sociedad catalana es insegura. Es capaz de superarse y, a la vez, asustarse hasta un punto que es digno de admirar.

Si se tiene que ganar, se tiene que hacer por goleada. Y si se hace por goleada, tiene que ser moralmente impecable, con un estilo propio y virtuoso. Ahora bien, si no hay títulos o recompensa, el ánimo decae y se plantea un plan B.

Después de dos manifestaciones independentistas, donde el virtuosismo, la técnica y los resultados han sido elogiados por propios y foráneos, es en la tercera temporada cuando temblamos y recuperamos la inseguridad que nos caracteriza. Se llenará? Servirá? Somos como un equipo modesto, formado por juveniles, que después de clasificarse en todas las fases está a punto de jugar en el estadio de Wembley y ve todo lo que le viene encima.

Como equipo, hay la sensación generalizada de que hemos jugado bien. Hemos maravillado el mundo, hemos sido noticia en las grandes cabeceras internacionales: The Guardian, Al Jazeera, Finantial Times, The New York Times, Le Monde, La Repubblica y en otras muchas crónicas periodísticas internacionales donde nuestros hitos han sorprendido y admirado. Desde la fuerza que mostramos saliendo a la calle el 2012, hasta la impresionante vía de 400 kilómetros del 2013. Aun así, qué títulos hay a nuestras vitrinas?

Títulos para valorar

Nos plantamos en una nueva Diada preguntándonos, servirá de algo? Repreguntémonos, sirvió de algo la anterior? A diferencia del año pasado, nos hallaremos una vez más bajo el cielo del 11 de septiembre con la diferencia que contamos con cuatro fuerzas políticas distinguidas ideológicamente que han acordado un reto histórico: el 9 de noviembre.

Después de dos años en los cuales la política catalana se ha desarrollado bajo dos grandes temas, crisis económica –recortes sociales- y derecho a decidir, llega el tricentenario para redondear una historia que empezó el 1714 y puede encarar su recta final el 2014, el mismo día que cayeron los últimos defensores de la soberanía catalana. Soy una persona que suele imaginarse situaciones históricas, y no puedo evitar pensar que el día 11 estaremos de pie bajo el mismo cielo de quienes defendieron las leyes y libertades de los catalanes tantos años atrás, nos plantaremos con las piernas cansadas, tanto tiempo cuanto haga falta, para reclamar que queremos votar.

Yo iré a la V

Iré, y me apuntaré a un tramo donde la ocupación sea menor que en otras. Haré lo mismo que unos compañeros barceloneses hicieron el año pasado cuando cogieron carretera para ocupar los agujeros, que al final no hubieron, en las tierras del Ebro. Esta vez, serán los que  viven fuera de Barcelona, gente de mar o de montaña, de grandes o pequeños municipios, quienes tendrán que dar el paso para garantizar la ocupación de toda la “v”. La “v” de voler votar –votar y querer.

Publicat/ Publicado El Periódico

1,063FansLike
436FollowersFollow
10,513FollowersFollow