serveis

Auditoria 

Un dels principals motius pels quals el desenvolupament de la marca corporativa i/o personal s’estanca és perquè en moltes ocasions la dinàmica del treball i la falta de perspectiva ens priven d’aquell temps de reflexió per respondre a preguntes com: Quina és la percepció de la meva marca? Represento correctament els seus valors a les xarxes socials i a les aparicions públiques? Estem desenvolupant l’estratègia i els continguts més adequats i coherents per assolir els nostres objectius?

El primer pas per conèixer la situació reputacional és fent una auditoria que inclou:

  • Avaluació de la situació actual de la marca corporativa & personal.
  • Estudi DAFO amb totes les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del client per assolir els seus objectius.
  • Projecció de les iniciatives que es poden dur a terme per optimitzar els actius corrents.

Estratègia

En el moment en el qual tenim una fotografia exacta de l’estat reputacional i de notorietat del projecte, ja sigui corporatiu com personal, avancem cap al segon pas amb la construcció d’una estratègia digital i offline:

  • Desenvolupament d’una estratègia de comunicació interna i externa adaptada als recursos i la necessitat del client. Cal explicar una història.
  • Planificació i execució de l’estratègia i/o campanya de comunicació i/o de relacions públiques amb la creació de continguts a publicar.
  • Agenda d’accions de PR amb mitjans de comunicació, esdeveniments i xarxes socials.

Objectius que es volen assolir

Massa sovint és habitual veure com es confon la visibilitat amb la notorietat. El fet de ser viral amb el creixement reputacional. El de tenir una onada de bons comentaris als perfils socials amb una millora del prestigi. 

El desenvolupament d’una marca no és ràpid ni fàcil. Fer un parell de tiktoks o reels amb milers de visualitzacions no és sinònim d’èxit; cal fer una aposta sostinguda i variada d’aparicions amb la qual els valors de la marca i la coherència del contingut siguin regulars. Per això és necessari:

  • Tenir una estratègia de comunicació reconeixible i coherent amb la identitat corporativa/personal.
  • Establir una relació directa i natural amb el seu públic objectiu.
  • Tenir un pla de continguts regulars i amb un brandstory.
  • Que el client aprengui a gestionar els seus perfils corporatius per assolir els objectius futurs.

Pressupost

Adaptat a les necessitats reals del projecte.

Més informació

Pots enviar les teves consultes a jsole@accent.barcelona. community manager, social media manager, gestor de comunitats, responsable de xarxes socials,community manager per a empresa, community manager per a petita empresa, community manager per a mitjana empresa, community manager per a gran empresa, community manager per a multinacional, community manager per a marca, community manager per a turisme, community manager per a moda, community manager per a tecnologia, assessor de comunicació política, desenvolupament de la marca personal, assessor de comunicació, comunicador, relacions públiques, publicitat, augmentar la visibilitat, millorar la reputació, generar leads 

+ info.

jsole@accent.barcelona