serveis

Auditoria 

  • Avaluació de la situació actual de la marca corporativa & personal.
  • Estudi DAFO amb totes les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del client per assolir els seus objectius.
  • Projecció de les iniciatives que es poden dur a terme per optimitzar els actius corrents.

Estratègia

  • Desenvolupament d’una estratègia de comunicació interna i externa adaptada als recursos i la necessitat del client.
  • Planificació i execució de l’estratègia i/o campanya de comunicació i/o de relacions públiques amb la creació de continguts a publicar.
  • Agenda d’accions de PR amb mitjans de comunicació, esdeveniments i xarxes socials.

Objectius que es volen assolir

  • Tenir una estratègia de comunicació reconeixible i coherent amb la identitat corporativa/personal.
  • Establir una relació directa i natural amb el seu públic objectiu.
  • Que el client aprengui a gestionar els seus perfils corporatius per assolir els objectius futurs.

Pressupost

Adaptat a les necessitats reals del projecte.

Més informació

Pots enviar les teves consultes a jsole@accent.barcelona.

community manager, social media manager, gestor de comunitats, responsable de xarxes socials,community manager per a empresa, community manager per a petita empresa, community manager per a mitjana empresa, community manager per a gran empresa, community manager per a multinacional, community manager per a marca, community manager per a turisme, community manager per a moda, community manager per a tecnologia, assessor de comunicació política, desenvolupament de la marca personal, assessor de comunicació, comunicador, relacions públiques, publicitat, augmentar la visibilitat, millorar la reputació, generar leads 

+ info.

jsole@accent.barcelona